Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2018 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Rijkswet en heeft als identifier "stb-2018-166".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34873
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2018-05-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2018-166
Jaargang 2018
Keten-ID 8797
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Bestuur | De Nederlandse Antillen en Aruba
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2018-06-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 166
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Rijkswet
Taal nl
Titel Rijkswet van 30 mei 2018, houdende wijziging van de rijkswet van 7 juli 2010 tot vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba (Stb. 2010, 342), ter uitvoering van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2018-06-19