Besluit van 22 mei 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse bepalingen over de verruiming van fouilleerbevoegdheden

VERBETERING

In de aanhef en in onderdeel c, waar wordt verwezen naar het Besluit van 3 mei 2018.

«Stb. 2018, 143» moet zijn «Stb. 2018, 157».

’s-Gravenhage, 19 juni 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven