Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2018, 121Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 19 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, van het Besluit van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2015, 374)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 april 2018, nr. 2018-0000071595;

Gelet op artikel II, onder 1, van het Besluit van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2015, 374);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel B, van het Besluit van 9 oktober 2015 tot wijziging van artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (Stb. 2015, 374) treedt in werking met ingang van 1 mei 2018.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 april 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de dertigste april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus