Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-03-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-99".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34333
Behandeld dossier 33168
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-03-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-99
Jaargang 2017
Keten-ID 4822
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-03-23
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 99
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-03-23