Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-97".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34412
Behandeld dossier 33862
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-03-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-97
Jaargang 2017
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-03-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 97
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-03-21