Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2017-95".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-03-14
Datum van uitgifte 2017-03-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel VIII van de wet van 28 september 2017, tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)
Identifier stb-2017-95
Jaargang 2017
Keten-ID 4405
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-03-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 95
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 14 maart 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 september 2016, tot wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen) (Stb. 2017, 93)
Uitgever Ministerie van Justitie