Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-02-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2017-67".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34356
Behandeld dossier 31813;27
Behandeld dossier 34016;C
Behandeld dossier 34356;3
Behandeld dossier 34356;6
Behandeld dossier 34356;C
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-02-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 14, tiende lid, 22B, vijfde lid, en 23, eerste lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap en artikel II, eerste lid, van de Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid
Identifier stb-2017-67
Jaargang 2017
Onderwerp Migratie en integratie | Nederlanderschap
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-02-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 67
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 10 februari 2017 tot wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap met het oog op het vaststellen van de elementen die betrokken worden bij de belangenafweging inzake een besluit omtrent intrekking van het Nederlanderschap en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I en IB van de Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-02-28