Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-512".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014
Behandeld dossier 34583
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-512
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-12-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 512
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 en van verordening nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014)
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2017-12-28