Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-11-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2017-415".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-10-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel III van de wet van 28 juni 2017 tot wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (Stb. 2017, 302)
Identifier stb-2017-415
Jaargang 2017
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-11-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 415
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 23 oktober 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 28 juni 2017 tot wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen (Stb. 2017, 302)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-11-09