Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-02-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-28".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht
Behandeld dossier 34490
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-01-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-28
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-02-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 28
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-02-09