Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-241".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars
Behandeld dossier 34479
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-05-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-241
Jaargang 2017
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 241
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 mei 2017, houdende wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-06-15