Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-236".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34669
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-05-31
Datum van uitgifte 2017-06-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-236
Jaargang 2017
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 236
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 31 mei 2017 tot regeling van de inwerkingtreding van de wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Stb. 2015, 315)
Uitgever Ministerie van Justitie