Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-215".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten
Behandeld dossier 34651
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-05-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-215
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-06-02
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 215
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 houdende aanvullende regels in verband met de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot landenrapporten (Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-06-02