Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-05-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-213".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34571
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-05-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-213
Jaargang 2017
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-05-29
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 213
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met het vastleggen van het recht op de alleenstaandennorm en de inkomensondersteuning voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen woonachtig in niet-verdragslanden en van overgangsrecht voor de inkomensondersteuning
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-05-29