Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-04-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2017-162".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener
Behandeld dossier 29282;233
Behandeld dossier 29282;248
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-04-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Art. 36a Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Identifier stb-2017-162
Jaargang 2017
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-04-14
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 162
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 5 april 2017, houdende regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de bachelor medisch hulpverlener (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-04-14