Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-157".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34508
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-03-22
Datum van uitgifte 2017-04-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-157
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Provincies
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-04-12
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 157
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut
Uitgever Ministerie van Justitie