Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 100

Gepubliceerd op 23 maart 2017 9:00

Technische informatie over de publicatie Besluit van 14 maart 2017, houdende regels ter uitvoering van richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (Besluit bekendmaking niet-financiële informatie)

Deze publicatie is op 23 maart 2017 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2017-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

De metadata is ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegeven

Waarde

Behandeld dossier 34383;1
Behandeld dossier 34383;5
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-03-14
Datum van uitgifte 2017-03-23
Documenttype AMvB
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 391 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Identifier stb-2017-100
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Organisatietype ministerie
Publicatie Staatsblad
Publicatiedatum 2017-03-23
Publicatienummer 100
Taal nl
Titel Besluit van 14 maart 2017, houdende regels ter uitvoering van richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) (Besluit bekendmaking niet-financiële informatie)
Uitgever Ministerie van Justitie

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl