Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2016-57".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33750-VIII;99
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-01-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3, eerste lid, onder b.1°, van de Wet primair onderwijs BES
Grondslag artikel 3, eerste lid, onder b.1°, van de Wet op de expertisecentra
Grondslag artikel 3, eerste lid, onder b.1°, van de Wet op het primair onderwijs
Identifier stb-2016-57
Jaargang 2016
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-02-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 57
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 22 januari 2016 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de uitbreiding van de inzet van vakdocenten in het primair onderwijs
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-02-16