Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2016-460".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34475-IV
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-09-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2016-460
Jaargang 2016
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-12-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 460
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 28 september 2016, houdende wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (Slotwet)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-12-06