Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-11-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2016-448".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34111
Behandeld dossier 32402
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-11-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2016-448
Jaargang 2016
Keten-ID 4469
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-11-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 448
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 14 november 2016 tot wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-11-30