Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2016, 254Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 16 juni 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs (Stb. 2016, 213)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2016, kenmerk 978397-151725-WJZ;

Gelet op artikel III van de wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs (Stb. 2016, 213);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs (Stb. 2016, 213) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 16 juni 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de zevende juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur