Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2016-241".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34329
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-06-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2016-241
Jaargang 2016
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-06-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 241
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 22 juni 2016 tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-06-30