Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2016-2".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-12-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3 van hoofdstuk 7 van de Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening»)
Identifier stb-2016-2
Jaargang 2016
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-01-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 2
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 16 december 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening») (Stb. 2015, 478)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-01-08