Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-04-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2016-150".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-04-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikel V van de Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg en artikel 7 van het Besluit elektronische deponering handelsregister;
Identifier stb-2016-150
Jaargang 2016
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-04-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 150
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 14 april 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (Stb. 2015, 505) en het Besluit elektronische deponering handelsregister
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2016-04-25