Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-04-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2016-133".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33712
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-03-29
Datum van uitgifte 2016-04-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2016-133
Jaargang 2016
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-04-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 133
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 maart 2016 tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van acquisitiefraude door het doen van misleidende mededelingen jegens diegenen die handelen in de uitoefening van hun beroep, bedrijf of organisatie en wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van acquisitiefraude
Uitgever Ministerie van Justitie