Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2016, 107Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 5 maart 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet (Stb. 2016, 25)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 maart 2016, nr. WJZ/900724 (6678), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet (Stb. 2016, 25);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet (Stb. 2016, 25) treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 maart 2016

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de vierentwintigste maart 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur