Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2015, 93Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 februari 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2014 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015) (Stb. 2015, 25)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 februari 2015, nr. WJZ/720651 (10563), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII, eerste lid, van de Wet van 17 december 2014 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015) (Stb. 2015, 25);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet van 17 december 2014 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015)(Stb. 2015, 25) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel B.

  • 2. Artikel I, onderdeel B, van de Wet van 17 december 2014 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015) (Stb. 2015, 25) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 augustus 2014.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 februari 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de derde maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten