Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-02-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-87".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34085-IV
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-01-21
Datum van uitgifte 2015-02-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-87
Jaargang 2015
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-02-27
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 87
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 21 januari 2015 inzake wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie