Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-02-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-66".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33940-XVIII
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-09-26
Datum van uitgifte 2015-02-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-66
Jaargang 2015
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-02-17
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 66
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 26 september 2014 inzake wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie