Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-537".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet uitvoering Common Reporting Standard
Behandeld dossier 34276
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-537
Jaargang 2015
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-30
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 537
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 23 december 2015 tot wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-12-30