Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-521".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33872
Behandeld dossier 33348
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-521
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-21
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 521
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 9 december 2015 tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-12-21