Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-483".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34200-VII
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-09-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-483
Jaargang 2015
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 483
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (Slotwet)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-12-15