Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2015, 480Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Besluit van 17 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit heffing preventie dierziekten, het Besluit heffing bestrijding dierziekten en het Besluit van 19 november 2014, houdende wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten in verband met een wijziging van de tarieven ten behoeve van voorkoming en bestrijding van salmonella, tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën en de financiering van dierziektemonitoring, in verband met de opschorting van de heffing voor varkens en runderen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 november 2015, WJZ/15139615;

Gelet op artikel 13 van het Besluit heffing preventie dierziekten en artikel 17 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 17 december 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit heffing preventie dierziekten, het Besluit heffing bestrijding dierziekten en het Besluit van 19 november 2014, houdende wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten in verband met een wijziging van de tarieven ten behoeve van voorkoming en bestrijding van salmonella, tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën en de financiering van dierziektemonitoring (Stb. 2014, 452), wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, tweede lid, alsmede de aanduiding «1» voor het eerste lid vervallen.

B

Artikel 3, tweede lid, alsmede de aanduiding «1» voor het eerste lid vervallen.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 2 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Uitgegeven de elfde december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Met het Besluit van 17 december 2014 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit heffing preventie dierziekten, het Besluit heffing bestrijding dierziekten en het Besluit van 19 november 2014, houdende wijziging van het Besluit heffing bestrijding dierziekten en van het Besluit heffing preventie dierziekten in verband met een wijziging van de tarieven ten behoeve van voorkoming en bestrijding van salmonella, tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën en de financiering van dierziektemonitoring (Stb. 2014, 452), (hierna: het Inwerkingtredingsbesluit) is op 31 december 2014 de diergezondheidsheffing in werking getreden voor bepaalde diersoorten.

Op grond van het Inwerkingtredingsbesluit zou de heffing voor runderen en varkens echter pas op 31 december 2015 in werking treden, omdat deze sectoren nog voldoende reserves hadden om het Diergezondheidsfonds in 2015 te voeden.

Inmiddels is gebleken dat de reserves van deze sectoren ook in 2016 zullen voorzien in de voeding van het Diergezondheidsfonds voor runderen en varkens. Hierdoor kan de inwerkingtreding van de heffingen voor runderen en varkens worden opgeschort en zijn de bepalingen betreffende inwerkingtreding op 31 december 2015 in het Inwerkingtredingsbesluit vervallen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam