Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-432".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen
Behandeld dossier 34232
Behandeld dossier 34204
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-10-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-432
Jaargang 2015
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-11-25
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 432
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 29 oktober 2015 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-11-25