Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-09-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2015-324".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33348;3
Behandeld dossier 34058;2
Behandeld dossier 30196;202
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-08-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 75 van de Flora- en faunawet
Identifier stb-2015-324
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Landbouw | Dieren
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-09-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 324
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 24 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (vrijstelling windparken en hoogspanningsverbindingen op land)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-09-08