Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-07-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-315".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34116
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-07-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-315
Jaargang 2015
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-07-28
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 315
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-07-28