Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2015, 283Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 juni 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so) (Stb. 2015, 150)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 juni 2015, WJZ/760278 (10585), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so) (Stb. 2015, 150);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Met ingang van 1 augustus 2015 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so) (Stb. 2015, 150) in werking:

    artikel I, onderdelen A, C, subonderdelen 1 en 2, D, E, F, G, H, en I, artikel II, artikel III, onderdelen A, C, D, E, F, G en H, en de artikelen IV, V, VI, VII en VIIa.

  • 2. Met ingang van 1 januari 2016 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so) (Stb. 2015, 150) in werking:

    artikel I, onderdeel B, en artikel III, onderdeel B.

  • 3. Met ingang van 1 augustus 2016 treden de volgende artikelen of onderdelen daarvan, van de Wet van 1 april 2015 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de wetsbepalingen met betrekking tot passend onderwijs (Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so) (Stb. 2015, 150) in werking:

    artikel I, onderdeel C, subonderdeel 3, en onderdeel J.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de negende juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur