Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-07-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-280".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34081
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-07-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-280
Jaargang 2015
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-07-09
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 280
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 1 juli 2015 tot implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PbEU L 151/1)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-07-09