Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-277".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33239
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-277
Jaargang 2015
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-07-08
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 277
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-07-08