Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-243".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel II van de Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (Stb. 2015, 200)
Identifier stb-2015-243
Jaargang 2015
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-24
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 243
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 15 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (Stb. 2015, 200)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-06-24