Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-226".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-226
Jaargang 2015
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 226
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 8 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 8 oktober 2014, houdende wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (Stb. 2014, 419)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-06-19