Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2015-209".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel III van de wet van 22 april 2015 tot implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) (Stb. 2015, 165)
Identifier stb-2015-209
Jaargang 2015
Onderwerp Economie | ICT
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 209
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 5 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 april 2015 tot implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8) (Stb. 2015, 165)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-06-16