Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2015-200".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33344;A
Behandeld dossier 32476
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-05-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2015-200
Jaargang 2015
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 200
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2015-06-10