Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-03-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-93".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-02-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel XXXXX van de Wet van 11 december 2013, tot wijziging van de Vet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg
Identifier stb-2014-93
Jaargang 2014
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-03-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 93
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 11 februari 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 december 2013, tot wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (Stb. 2013, 578)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-03-06