Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2014-6".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33640-IV
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-09-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2014-6
Jaargang 2014
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-01-10
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 6
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 11 september 2013 inzake wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-01-10