Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2014-538".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-12-11
Datum van uitgifte 2014-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 668, zesde lid, en 673, tiende lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
Identifier stb-2014-538
Jaargang 2014
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-12-22
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 538
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Staatsblad AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van regels over de inhoud van het begrip loon in het kader van de berekening van de hoogte van de vergoedingen, bedoeld in de artikelen 668, derde lid, en 673 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding)
Uitgever Ministerie van Justitie