Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2014-527".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verzamelwet pensioenen 2014
Behandeld dossier 33863
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-12-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2014-527
Jaargang 2014
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-12-19
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 527
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 10 december 2014 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen op De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en in verband met enkele andere wijzigingen (Verzamelwet pensioenen 2014)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2014-12-19