Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-11-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2014-418".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33937
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-10-15
Datum van uitgifte 2014-11-06
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2014-418
Jaargang 2014
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-11-06
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 418
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 15 oktober 2014 tot wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2012/26/EU, wat de geneesmiddelenbewaking betreft
Uitgever Ministerie van Justitie