Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-10-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Klein Koninklijk Besluit en heeft als identifier "stb-2014-358".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-10-03
Datum van uitgifte 2014-10-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 3.4 van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144)
Identifier stb-2014-358
Jaargang 2014
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-10-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 358
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Staatsblad Klein Koninklijk Besluit
Taal nl
Titel Besluit van 3 oktober 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144)
Uitgever Ministerie van Justitie