Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2014-352".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 33484
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-10-01
Datum van uitgifte 2014-10-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2014-352
Jaargang 2014
Onderwerp Huisvesting | Kopen en verkopen
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-10-15
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 352
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Staatsblad Wet
Taal nl
Titel Wet van 1 oktober 2014 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken
Uitgever Ministerie van Justitie